Voor alle evenementen vormt catering een belangrijke pijler. RAI Amsterdam organiseert dit zelfstandig of in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. In alle gevallen voert RAI Amsterdam de regie over de uitvoering.

catering: door de RAI of in samenwerking met derden