In vogelvlucht

Profiel

BEURS- EN CONGRESORGANISATIE
RAI Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie.

INSPIREREN
Wij zien het als ons vak om mensen samen te brengen, te verbinden en te inspireren.

1,5 MILJOEN BEZOEKERS
In ons Convention Centre in Amsterdam ontvangen we jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers.
Zij bezoeken publieks- of vakbeurzen, congressen, voorstellingen of andere evenementen.

EIGENAAR EN ORGANISATOR
RAI Amsterdam heeft een portfolio ontwikkeld van beurstitels waar RAI eigenaar en organisator van is.

IN AMSTERDAM & IN HET BUITENLAND
Van vakbeurzen die in Amsterdam plaatsvinden, organiseert RAI ook soortgelijke varianten in het buitenland.

Ons doel

Inspiring people

RAI Amsterdam wil haar bezoekers toegevoegde waarde leveren door hen samen te brengen in een inspirerende omgeving. Zo stimuleren wij duurzame groei en ontwikkeling van mensen, markten en onze omgeving en dragen wij bij aan hun zakelijk succes, memorabel moment, plezierige avond of aan een ander doel dat hen verbindt.

inspireren, duurzame groei en ontwikkeling stimuleren

bezoekers doen inspiratie op tijdens vakbeurs Integrated Systems Europe 2017

Nationale evenementen

Nationale (publieks)evenementen hebben RAI Amsterdam bekend gemaakt en zijn de basis van ons succes. De komende jaren wil RAI inzetten op versterking van de verbindende functie die RAI lokaal en nationaal vervult.

Internationale evenementen

Internationaal georiënteerde evenementen in hoogwaardige sectoren zullen de motor zijn voor onze groei. Naast de faciliteiten en dienstverlening die RAI biedt aan alle organisatoren, exposanten en bezoekers, biedt RAI internationale gasten een unieke propositie. Door het veilige, open en tolerante imago van Nederland, de aantrekkingskracht van Amsterdam en de uitstekende bereikbaarheid via Schiphol is Amsterdam bij uitstek een beurs- en congresstad. De centrale, binnenstedelijke ligging van het RAI Amsterdam Convention Centre en onze goede reputatie op het gebied van gastvrijheid zorgen voor een aangenaam en zakelijk succesvol verblijf.

groei door internationale evenementen

Stimuleren economie, complementair aan Stad in Balans

's morgens naar de RAI...

...'s avonds naar stad en hotel

In stad en regio stimuleert RAI Amsterdam de economie. Hotels, restaurants, musea, vervoerders, toeleveranciers en de luchthaven profiteren van de exposanten en bezoekers die de stad aandoen vanwege (veelal internationale) beurzen, congressen en evenementen. Zakelijke bezoekers met een kort, meerdaags verblijf zijn ook goed voor stad en regio.

RAI Amsterdam stimuleert stad en regio

 

MVO is verankerd in ons denken en handelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vormt een integraal onderdeel van de strategie van RAI Amsterdam. Met onze evenementen willen we duurzame ontwikkeling stimuleren, waardoor we bijdragen aan het welbevinden van mens en maatschappij, nu en straks. Met onze bedrijfsactiviteiten willen we een bijdrage leveren aan de welvaart en ontwikkeling van Amsterdam en omgeving. Dat doen we door lokale leveranciers aan te trekken, studenten mede op te leiden en werkervaring te geven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Een andere belangrijke component van onze geïntegreerde maatschappelijke focus is het beperken van de impact van grote evenementen op het dagelijks leven in de stad, waar mogelijk. Daarom voeren wij een actieve dialoog met onze stakeholders. Tot slot handelen we met aandacht voor onze ecologische omgeving en zetten we ons in diverse projecten in voor een betere wereld. Zo borgen we dat RAI Amsterdam een gewaardeerde bijdrage blijft leveren aan de samenleving, ieder jaar opnieuw. De maatschappelijke kosten en baten wegen we zorgvuldig mee in onze besluitvorming.

integrale afweging van maatschappelijke kosten en baten

Aquatech Amsterdam, duurzaamheid

Onze kracht

Een warm welkom

RAI-medewerkers zijn trots dat zij door hun jarenlange ervaring en expertise een breed scala aan services en diensten kunnen bieden die een gastvrije ontvangst garanderen. Het is de professionaliteit van medewerkers die er voor zorgt dat de meest uiteenlopende wensen naar tevredenheid kunnen worden vervuld.

jarenlange ervaring, de meest uiteenlopende wensen worden vervuld

Bij RAI Amsterdam werken ruim 400 medewerkers (376 FTE). Ruim de helft vervult een commerciële functie, ruim een derde een operationele functie en ruim 10 procent behoort tot de staf. Hiernaast worden op evenementbasis flexkrachten ingezet. De vaste flexibele schil bestaat uit zo'n 300 terugkerende flexkrachten. RAI Amsterdam zet op jaarbasis in totaal zo'n 3.000 flexkrachten in. Het geeft energie om in teamverband evenementen neer te zetten en tussendoor snel te schakelen in de voorbereiding naar het volgende evenement. Dit maakt werken bij RAI uitdagend en iedere dag anders.  

400 medewerkers en circa 3.000 flexkrachten

Ons gebouwencomplex

Het RAI Amsterdam Convention Centre is een innovatief en duurzaam gebouwencomplex. In het Convention Centre worden jaarlijks circa 500 evenementen georganiseerd.

circa 500 evenementen

De kracht van het RAI Amsterdam Convention Centre is de multifunctionaliteit van het gebouw waardoor snel en flexibel kan worden gewisseld tussen de meest uiteenlopende combinaties van gebruik. De effectieve bezettingsgraad (gewogen gemiddelde) van het RAI Amsterdam Convention Centre behoort mede hierdoor tot de hoogste van Europa.

de dynamiek van combinatieverhuur: snel en flexibel wisselen tussen evenementen

Het Convention Centre is gelegen aan de rand van de binnenstad en beschikt over een eigen trein- en metrostation en binnenkort, als de Noord/Zuidlijn in de zomer van 2018 opent, bovendien over een tweede metrostation. In zo'n 10 minuten reistijd staan bezoekers dan niet alleen in de centrale hal op luchthaven Schiphol, maar ook midden in het centrum van de hoofdstad.

locatie uitstekend bereikbaar

de Europahal en hierachter het in 2016 geopende Amtrium

Onze eigen beurstitels

Met diverse partners die leidend zijn in hun sector, ontwikkelen en onderhouden wij communities. De deelnemers in de communities brengen we samen tijdens evenementen. RAI Amsterdam heeft zo een portfolio ontwikkeld van verschillende beurstitels, waar RAI eigenaar en organisator van is.

25 nationale en internationale consumenten- en vakbeurzen

In totaal organiseert RAI Amsterdam zo jaarlijks circa 25 consumenten- en vakbeurzen, zowel nationaal als internationaal. Deze evenementen vinden plaats in Amsterdam of in het buitenland. Op deze evenementen stelt de RAI diverse maatschappelijke uitdagingen centraal, waarmee we willen bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties.

in Amsterdam en in het buitenland

Door een duidelijke focus op eersteklas, internationaal geörienteerde communities en op het verzamelen van kennis van markten en doelgroepen heeft RAI Amsterdam eigen beurstitels die in vijf sectoren wereldmarktleider zijn. Ook de groei van diverse internationale en periodiek terugkomende verhuringen voor beurzen en congressen die derden organiseren, draagt bij aan de sterke internationale positie.

wereldmarktleider in vijf sectoren

Fysieke en virtuele ontmoeting

In de sectoren en vakgebieden van de evenementen ontwikkelt en onderhoudt RAI Amsterdam communities. Naast de fysieke ontmoeting faciliteert de RAI ook de virtuele ontmoeting. Zo wordt het bereik van beurzen en congressen vergroot, ook buiten de periode van een evenement.

'year round' contact met communities

Onze aandeelhouders

De houdstermaatschappij binnen RAI Amsterdam is RAI Holding B.V. Deze heeft twee aandeelhouders: RAI Vereniging en Gemeente Amsterdam.

twee aandeelhouders

RAI Vereniging houdt 75 procent van de aandelen. RAI Vereniging is de branchevereniging van fabrikanten, importeurs en groothandel in mobiliteit gelieerde producten zoals auto’s, vrachtauto’s, fietsen en aanhangers. De vereniging telt circa 700 leden. De betrokkenheid van RAI Vereniging bij RAI Amsterdam voert ver terug in de tijd. De rijwielindustrie startte in 1893 met het organiseren van een jaarlijkse beurs in Amsterdam. Enkele jaren, nadat ook de auto-industrie deelnam, ontstond de naam RAI, naar ‘Rijwiel en Automobiel Industrie’.

RAI Vereniging: 75%

De overige 25 procent van de aandelen is in handen van de Gemeente Amsterdam. De deelname van de Gemeente Amsterdam dateert van 1956 en heeft een economische achtergrond. In 2016 heeft de Gemeente Amsterdam besloten te starten met een proces tot verkoop van het gemeentelijk belang.

Gemeente Amsterdam: 25%

Kerncijfers

Kwaliteit

Klanttevredenheid

Score (van 1 tot 10) voor tevredenheid over RAI Convention Centre

Klanttevredenheid
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Organisers (evenementen door derden) 8,1 8,2 7,7 7,8 7,6
Exposanten (eigen evenementen) 7,3 7,8 7,5 7,6 7,4
Bezoekers (eigen evenementen) 7,5 7,8 7,3 7,6 7,2

Medewerkertevredenheid

Score (van 1 tot 10)

Medewerkertevredenheid
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Medewerkertevredenheid (tweejaarlijks) - 8,2 - 7,9 -

Kwantiteit

Bezoekers

Aantallen x 1.000

Bezoekers
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Internationale evenementen 516 372 330 471 451
Nationale evenementen 588 734 1.048 672 652
Voorstellingen 42 37 40 62 80
Overige evenementen 353 281 327 313 198
Totaal in Amsterdam 1.499 1.425 1.745 1.518 1.381
           
Elders in Nederland - - 7 - -
Elders in Buitenland 126 96 83 64 67
Totaal buiten Amsterdam 126 96 90 64 67
           
Totaal 1.625 1.520 1.835 1.582 1.448

Exposanten

Aantal

Exposanten
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Exposanten 17.786 18.464 15.816 18.649 15.389
Waarvan uit buitenland 63% 63% 60% 63% 55%

Organisatoren

Aantal

Organisatoren
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Externe organisatoren 421 458 434 521 464
RAI Amsterdam 22 19 24 23 23
Totaal 443 477 458 544 487

Evenementen

Aantallen

Evenementen
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Internationale evenementen 64 52 41 54 47
Nationale evenementen 29 34 43 43 45
Voorstellingen 48 35 39 55 85
Overige evenementen 293 350 325 383 300
Totaal in Amsterdam 434 471 448 535 477
           
Elders in Nederland - - 1 1 -
Elders in buitenland 9 6 9 8 10
Totaal buiten Amsterdam 9 6 10 9 10
           
Totaal 443 477 458 544 487

Personeel

In dienst bij groep, gemiddeld

Personeel
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Medewerkers, FTE 376 371 375 384 390
Waarvan in Nederland 100% 100% 100% 100% 100%

Natuurlijke bronnen

Energie: verbruikt en opgewekt. CO2-uitstoot: betreft scope 1 en 2.

Natuurlijke bronnen
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Elektraverbruik (GJ) 69.572 68.110 67.961 61.416 63.605
Gasverbruik (GJ) 3.034 6.645 43.475 58.557 77.204
Stadsverwarming (GJ) 61.452 47.990 20.546 12.442 7.577
Energieverbruik uit warmtekrachtkoppeling (GJ) - - - 308 3.432
Totaal energieverbruik (GJ) 134.058 122.745 131.983 132.722 151.817
Waarvan opgewekt uit eigen zonnepanelen (GJ) 1.482 1.665 1.491 1.409 -
           
Ingekocht percentage groene elektriciteit 100% 100% 100% 100% 100%
CO2-uitstoot RAI Amsterdam (ton)* 2.043 589 5.929 6.345  
*Zie toelichting in paragraaf Faciliteiten          
           
Waterverbruik (m3) 62.336 55.765 66.084 50.253 55.187

Financieel

Omzet en resultaat

x € 1 mln

Omzet en resultaat
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Beurzen en evenementen 37,5 50,2 56,9 47,5 39,4
Accommodatieverhuur 23,5 19,8 18,1 22,3 23,6
Catering 18,1 14,5 15,5 15,1 17,8
Parkeren 5,3 5,0 5,9 4,5 4,3
Hotelcommissies 2,7 2,6 3,3 3,4 3,5
Facility services 33,3 26,1 24,3 24,8 20,8
Overige 2,8 2,0 2,1 2,1 7,2
Omzet 123,3 120,2 126,2 119,7 116,6
           
Uitbesteed werk 50,9 47,1 58,6 45,4 46,0
Lonen en salarissen, incl. sociale en pensioenlasten 29,8 29,0 27,8 29,2 29,1
Afschrijvingen 14,5 15,0 13,8 14,3 15,3
Overige bedrijfskosten 18,5 19,7 17,0 17,2 19,1
Bedrijfskosten 113,7 110,8 117,2 106,1 109,5
           
EBITDA 24,0 24,4 22,7 28,0 22,4
           
Bedrijfsresultaat 9,6 9,4 8,9 13,7 7,1
Als % omzet 7,8% 7,9% 7,1% 11,4% 6,1%
           
Nettoresultaat 5,3 5,0 4,2 9,3 3,3

Balans

x € 1 mln

Balans
  2017 2016 2015 2014 2013
           
Groepsvermogen 90,4 87,9 86,7 84,7 77,7
Balanstotaal 208,3 205,9 201,8 198,0 189,9
Solvabiliteit 43,4% 42,7% 43,0% 42,8% 40,9%

Dankwoord directie

Geachte lezer,

Paul Riemens (links) en Maurits van der Sluis

Graag delen wij ons gevoel van trots met u. In meerdere opzichten was 2017 een bijzonder jaar voor RAI Amsterdam. Samen met onze stakeholders hebben we goede resultaten weten te bereiken. Door groei van bestaande evenementen en het aantrekken van nieuwe evenementen hebben we de verwachte omzetdaling (die ontstond als gevolg van het wegvallen van de AutoRAI en BedrijfsautoRAI) op weten te vangen.

Naast onze commerciële inspanningen hebben we veel tijd en energie gestoken in het vernieuwen van de structuur en cultuur van de RAI. De nieuwe organisatie is ingericht rond de processen event (evenementen), innovatie en besturing. Daarmee is de divisiestructuur (Convention Centre en Exhibitions) verlaten. Tegelijkertijd hebben we een forse impuls aan een cultuurverandering gegeven. Voor aanpassing van de cultuur was aanpassing van de structuur een voorwaarde. Opgeteld moeten deze programma’s de klanttevredenheid verder verhogen en de innovatiekracht van de RAI versterken. Dit laatste is noodzakelijk om onze concurrentiepositie ook in de toekomst te behouden.

Met de ontwikkeling en uitwerking van onze ruimtelijke visie RAI 2030 breiden we de RAI stapsgewijs uit om zo de groei van onze grootste evenementen te faciliteren. Tegelijkertijd zorgt deze planvorming nadrukkelijk voor betere integratie van het RAI-complex in de omgeving en verbetert het onze infrastructuur voor logistieke processen.

Naast de operationele prestaties hebben we in 2017 onze blik dus ook nadrukkelijk op de toekomst gericht, door aan de organisatie en het RAI-complex te bouwen. Als rentmeesters van 'de ontmoetingsplek van Amsterdam' zien wij dit bouwen en creëren van meervoudige waarde als onze belangrijkste taak. Daarom rapporteren we in het jaarverslag vanaf 2017 ook over de sociale en ecologische prestaties. Hiermee geven we invulling aan onze overtuiging om maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsactiviteiten.

In het directieverslag gaan we uitvoeriger in op de gebeurtenissen in het verslagjaar. Daarom nodigen wij u van harte uit ons verslag over 2017 te lezen. Samen met velen, waaronder waarschijnlijk u, hebben we deze prestaties kunnen realiseren. Oprecht danken we onze stakeholders: onze bezoekers, exposanten en organisatoren, maar ook onze aandeelhouders, RvC, OR en medewerkers. We danken de stad en de Amsterdammers. Het is daarom vanzelfsprekend dat we ons gevoel van trots, ook in de letterlijke zin, graag met u willen delen.

Amsterdam, 22 maart 2018

RAI Holding B.V.

Paul Riemens, CEO
Maurits van der Sluis, COO

Kernpunten 2017

Organisatoren beoordeelden ons convention centre met een 8,1 (2016: 8,2). Bezoekers beoordeelden onze eigen beurzen met een 7,5 (2016: 7,8) en exposanten met een 7,3 (2016: 7,8). Ondanks dat de laatste twee jaarvergelijkingen anders doen vermoeden, liggen de scores 2017 ongeveer op eenzelfde niveau als de scores voor de vorige edities van deze beurstitels.

De medewerkerstevredenheid, die tweejaarlijks wordt gemeten, bereikte eind 2016 een nieuw hoogtepunt. De score bedroeg toen 8,2 (2014: 7,9). 

onze resultaten

Het bedrijfsresultaat bedraagt € 9,6 miljoen. Hiermee steeg het resultaat licht ten opzichte van een jaar eerder (2016: € 9,4 miljoen). De omzet bedroeg € 123,3 miljoen (2016: € 120,2 miljoen). 

In 2017 vonden in totaal 64 internationale evenementen plaats (2016: 52). Het zijn zowel door derden georganiseerde als eigen evenementen die de portefeuille hebben versterkt. Nagenoeg alle evenementen presteerden op of boven verwachting. Van de eigen evenementen vonden er 9 in het buitenland plaats (2016: 6). 

groei, uitbreiding en verduurzaming

Het Convention Centre werd in 2017 uitgebreid met het hernieuwde Strandzuid. De houten paviljoens hebben plaatsgemaakt voor een permanent gebouw aan de parkvijver. Het strand wordt 's winters getransformeerd tot Zuidpool, een locatie voor evenementen in wintersfeer.

RAI is gestart met een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het plan RAI 2030. Hiermee anticiperen we op de verwachte toekomstige groei van grote evenementen. Ook wil RAI in het plan aandacht besteden aan het verbeteren van de uitstraling rond het Europaplein en het verminderen van logistieke bewegingen rond de RAI.

De strategie en het bedrijfsmodel van RAI zijn gericht op het vinden van een gezond evenwicht tussen sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) waardecreatie. De RAI bevordert duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen in de eigen operatie. In 2017 is in kaart gebracht hoe diverse RAI-evenementen bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Bij de programmering van evenementen wil de RAI sterk inzetten op het delen van duurzame content en stimuleren van duurzame innovatie.

De skyline wijzigt door de bouw van het iconische nhow Amsterdam RAI hotel. Vanaf de opening in 2019 kunnen beurs- en congresbezoekers hier een luxe overnachting boeken.

De gemeente is inmiddels gereed met de bouw van de Noord/Zuidlijn. In 2018 start de exploitatie. De metro verbindt de RAI straks nog sneller met het centrum van Amsterdam. Hierdoor is een bezoek aan de RAI nog beter te combineren met een bezoek aan de stad. Bezoekers zullen sneller het OV nemen om de stad te bezoeken. Onze parkeerfaciliteit van ruim 4.000 plaatsen kan dan ook buiten de evenementen verder gaan bijdragen aan het bereikbaar houden van de binnenstad.

belangrijke ontwikkelingen in onze omgeving

RAI is in het begin van 2017 gestart met een nieuw managementteam. Gedurende het jaar is een herinrichting van de organisatie voorbereid, die eind 2017 is doorgevoerd.

gebouwd aan onze organisatie

In 2017 verwelkomden wij commissaris Mariëlle de Macker. Hiermee is de RvC compleet, met uitzondering van de commissaris die op voordracht van de gemeente wordt benoemd. Deze vacature is aangehouden omdat de gemeente heeft aangekondigd haar aandelen in de RAI te willen verkopen. 

In het verslagjaar heeft de RAI de RvC-reglementen gemoderniseerd en aangepast aan de Governance Code 2016. 

gewerkt aan good governance

Samenstelling RvC en directie

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat formatief uit vijf leden. Één positie is vacant. Het betreft de commissaris op voordracht van de Gemeente Amsterdam.

R.H. (Roelf) de Boer (1949), voorzitter. Tevens voorzitter selectie- en benoemingscommissie en lid remuneratiecommissie

Man, Nederlandse nationaliteit. Overige commissariaten: voorzitter Raad van Commissarissen Zeeland Seaports, voorzitter Raad van Commissarissen De Beijer BV. Nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Delegatie Internationale Jachtraad (CIC).

benoemd 23 april 2015 in eerste zittingstermijn tot 23 april 2019. Voorzitter per 24 april 2015

J.W.Th. (John) van der Steen (1954), vice-voorzitter en voorzitter auditcommissie

Man, Nederlandse nationaliteit. Overige commissariaten: voorzitter Raad van Commissarissen BinckBank N.V., voorzitter Raad van Commissarissen Princess Sportsgear & Traveller BV. Nevenfuncties: bestuurslid van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest, Lid Bestuur Stadhold Insurances S.A., Eigenaar Ansteen Holding B.V., lid vereniging AEGON.

benoemd 7 april 2011, tweede zittingstermijn tot 7 april 2019. Vicevoorzitter per 2014

Mevr. A.M.H. (Annemarie) Macnack-van Gaal (1962), voorzitter remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingscommissie, beide functies tot 17 maart 2017. Lid auditcommissie

Vrouw, Nederlandse nationaliteit. Dagvoorzitter en spreker, columnist De Telegraaf. Overige commissariaten: lid Raad van Commissarissen Pathé, lid Raad van Commissarissen Value8. Nevenfuncties: bestuurslid Start Foundation, lid comité van aanbeveling Stichting Het Vergeten Kind, ambassadeur SOS Kinderdorpen.

benoemd 15 september 2015 in eerste zittingstermijn tot 15 september 2019

Mevr. M. (Mariëlle) de Macker (1967), voorzitter remuneratiecommissie en lid selectie- en benoemingscommissie, beide functies met ingang van 17 maart 2017

Vrouw, Nederlandse nationaliteit. Human Resource Director en lid van de Management Board van HEMA. Nevenfuncties: bestuurslid stichting Talent naar de Top, lid Raad van Advies Transformation Forums.

benoemd 17 maart 2017 in eerste zittingstermijn tot 17 maart 2021

Directie

De statutaire directie bestaat uit twee personen.

Dr. Ir. P. (Paul) Riemens, CEO

Man, Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Finance, HR, ICT, Legal, Hospitality en Venue. Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Twynstra Gudde, voorzitter Raad van Toezicht St. Jansdal ziekenhuis, voorzitter Jumping Amsterdam, lid raad van advies DDA, lid adviescommissie stichting Hoogvliegers.

benoemd per 7 april 2016 in eerste termijn tot april 2020

M. (Maurits) van der Sluis, COO

Man, Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden Marketing & Digital, Commercial, Clients en Operations. Nevenfuncties: voorzitter van The Leading Centers of Europe, penningmeester Stichting Voorfinanciering- en Garantie Fonds, vice-voorzitter Nederlandse Ski Vereniging, vice-president EMECA (European Major Exhibition Center Association), bestuurslid Stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam.

benoemd per 7 april 2016 in eerste termijn tot april 2020

De kracht van ontmoeting

… in Amsterdam

Door de binnenstedelijke ligging biedt RAI Amsterdam haar bezoekers een inspirerend verblijf.

Historisch centrum

De Nederlandse hoofdstad is beroemd om zijn unieke grachten. De 17e-eeuwse grachtengordel is in 2010 opgenomen in de UNESCO-Werelderfgoedlijst. De vrije cultuur en open sfeer van Amsterdam zijn uitnodigend voor internationale bezoekers.

uitnodigend voor internationale bezoekers

Amsterdam Centrum

Compacte stad, alles dichtbij

Een belangrijk voordeel voor internationale bezoekers is dat de stad veel compacter is dan andere Europese steden. Met slechts vier kilometer is de afstand van het beursgebouw tot het hart van het centrum zeer gering waardoor bezoekers hun zakelijke reis efficiënt kunnen combineren met een aangenaam, binnenstedelijk verblijf.

afstand van het beursgebouw tot het hart van centrum slechts vier kilometer

… naar Amsterdam

Vanuit Europees en mondiaal perspectief is het RAI Amsterdam Convention Centre zeer goed bereikbaar.

Meer dan 320 rechtstreekse vluchten

Amsterdam Schiphol Airport staat bekend om zijn kwaliteit en goede bereikbaarheid. Met meer dan 320 bestemmingen die door 111 luchtvaartmaatschappijen worden aangevlogen, vormt Schiphol een knooppunt van vervoersnetwerken. Schiphol biedt 4.861 directe vluchten per week en is hiermee de grootste Europese luchthaven. Met 68,4 miljoen passagiers in 2017 is Schiphol de derde luchthaven van Europa.

knooppunt van vervoersnetwerken

Korte afstand van luchthaven tot RAI Amsterdam

De afstand van de landingsbaan op Amsterdam Schiphol Airport tot het RAI Amsterdam Convention Centre is slechts 10 km. Vanaf het in de luchthaven gelegen treinstation, kunnen bezoekers gebruik maken van een rechtstreekse, frequente treinverbinding. Eenmaal vertrokken met het openbaar vervoer, staan zij binnen 10 minuten op het station Amsterdam RAI.

slechts 10 km

in 10 minuten van luchthaven naar de RAI

Zo faciliteren wij ontmoeting

Internationaal
• Ontwikkeling en exploitatie van circa 15 internationale vakbeurzen in Amsterdam en daarbuiten
• Wereldmarktleider in Amsterdam met 5 titels/merken
• Spin-off's van de 'moedermerken' in Mexico, China, Turkije en Verenigde Staten
• Internationaal netwerk van kantoren en agenten

Nationaal
• Ontwikkeling en exploitatie van circa 10 nationale vak- en publieksbeurzen in Amsterdam
• Grootste (betaalde) publieksevenementen van Nederland in portfolio

Organiser Services
• Aanbieden van kennis en netwerk in relatie tot Nederland, Amsterdam en de RAI
• Solutions op IT-, hotelaccommodatie, catering, logistiek, audiovisueel en mediaterrein
• Exhibition management; advies en begeleiding
• Bezoekers/exposanten-registratiesystemen
• Vergunninghouder van diverse evenementsgebonden vergunningen

Exhibitor Services
• Webshop met producten en diensten gericht op exposanten. Integratie in website van evenementenorganisator
• Balie voor last-minute bestellingen
• Uitgebreid assortiment: standbouw, meeting rooms, lounges, ICT en meer
• Exposantencatering, flexibel inzetbaar

Visitor Services
• Hotel Service verzorgt bemiddeling in meer dan 140.000 hotelreserveringen per jaar
• Kamers gegarandeerd beschikbaar voor grote evenementen
• Speciale voorwaarden voor vluchten via partner KLM
• Parking, garderobe en andere bezoekersdiensten
• Verschillende vormen van visitor catering: variëteit aan bars, lounges, 9 restaurants en 28 concessionairs; van buffet tot à la carte en take away gelegenheden
• Bemiddeling in transfers, excursies, auto- en fietsverhuur, boottochten en meer

Catering, Visitor Services

Certificeringen

RAI Amsterdam beschikt over de volgende certificeringen:
• 5-hamers
• AIPC Gold
• EarthCheck Gold
• Green Key Gold
• ITs (Integrale Toegankelijkheidsstandaard; voor gehele Convention Centre)
• ISO-9001 (Kwaliteitsmanagement)
• ISO-14001 (Milieumanagement)
• ISO-20121 (Event sustainability)
• OHSAS-18001 (Arbo en veiligheid)
• BREEAM-Excellent certificering (voor bouw van Amtrium)
• Top Employer (gedurende 2017; deelname aan dit initiatief inmiddels beëindigd)