Materialiteit

In de volgende figuur is de materialiteitsmatrix weergegeven. Hierin zijn de MVO-thema's weergegeven naar relatieve belang volgens stakeholders en volgens RAI Amsterdam.