Bijlage

Personalia management en Ondernemingsraad

Stand per ultimo 2017

Management RAI Amsterdam

Management RAI Amsterdam
Naam Functie
   
Paul Riemens CEO
Maurits van der Sluis COO
Jan van den Bosch Director Venue
Jules Broex Director Operations
Eline Deijs Director Marketing & Digital
Bas Dalm Director Commerce
Bart van der Heijden Director Clients
Martin van Nierop Director Hospitality & Executive relations
Menno Roodenburg Director Finance
Bret Baas Manager IT
Inge Vermeulen Manager HR
Pauline Bottema-Sanders General counsel & Company secretary

Ondernemingsraad RAI Amsterdam

Ondernemingsraad RAI Amsterdam
Naam Functie
   
Edo Kayser voorzitter
Kees van Gastel vice-voorzitter
Jorn Bom  
Jean-Paul ten Kleij  
Robin van Os  
Hugo Rosenberg  
Rocco Stokvis  
Judith Verresen  
Jolanda Visser  
Paulien van Waegeningh  
Hélène Schouten ambtelijk secretaris